Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Thông báo
 
Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp vụ năm 2018
Căn cứ Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đoàn thể; thực hiện Kế hoạch số 90/KH-BCS ngày 17/12/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, ngày 24/12/2018, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-CBXBTP tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo...
Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2018)

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018
Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2018), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi chân thành gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 • Giá bán: 86.000 VND
 • Giá bán: 80.000 VND
 • Giá bán: 86.000 VND
 • Giá bán: 100.000 VND
 • Giá bán: 86.000 VND
 • Giá bán: 160.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 135.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 86.000 VND
 • Giá bán: 60.000 VND
 • Giá bán: 230.000 VND
 • Giá bán: 10.000 VND
 • Giá bán: 10.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND