Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Thông báo
 
Nhà xuất bản Tư pháp tham gia Hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017

Nhân dịp kỷ niệm Ngày sách Việt Nam (21/4), ngày 23/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 537/KH-BTTTT về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 bắt đầu từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2017. Hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày sách Việt Nam do Bộ thông tin và Truyền thông phát động, Nhà xuất bản Tư pháp đã tham gia Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017, tổ chức tại công viên Thống Nhất, Hà Nội.

 

Bộ trưởng Lê Thành Long gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2016)

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2016), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Bộ trưởng:

 • Giá bán: 120.000 VND
 • Giá bán: 80.000 VND
 • Giá bán: 11.000 VND
 • Giá bán: 13.000 VND
 • Giá bán: 150.000 VND
 • Giá bán: 180.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 68.000 VND
 • Giá bán: 18.000 VND
 • Giá bán: 15.000 VND
 • Giá bán: 9.000 VND
 • Giá bán: 22.000 VND
 • Giá bán: 15.000 VND
 • Giá bán: 20.000 VND
 • Giá bán: 50.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND