Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Thông báo
 
Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp kết nạp Đảng viên mới
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện Quyết định số 152-QĐ/ĐU, 153-QĐ/ĐU, 154-QĐ/ĐU ngày 30/8/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp Quyết định kết nạp đảng viên, ngày 25/9/2018, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp long trọng tổ chức Lễ...
Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2018)

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018
Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2018), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi chân thành gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 • Giá bán: 160.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 135.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 86.000 VND
 • Giá bán: 60.000 VND
 • Giá bán: 230.000 VND
 • Giá bán: 10.000 VND
 • Giá bán: 10.000 VND
 • Giá bán: 16.000 VND
 • Giá bán: 11.000 VND
 • Giá bán: 14.000 VND
 • Giá bán: 20.000 VND
 • Giá bán: 16.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND