Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Thông báo
 
Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức giao ban định kỳ
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 04/5/2016, Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức họp giao ban định kỳ để đánh giá công tác Quý I và tháng 4 năm 2016. Đồng chí Đàm Văn Tuấn, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp chủ trì cuộc họp, cùng tham dự cuộc họp có toàn thể...
Tân Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào sáng nay (9/4), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, ông muốn gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tín nhiệm giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn ông giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 • Giá bán: 50.000 VND
 • Giá bán: 120.000 VND
 • Giá bán: 22.000 VND
 • Giá bán: 64.000 VND
 • Giá bán: 55.000 VND
 • Giá bán: 65.000 VND
 • Giá bán: 75.000 VND
 • Giá bán: 70.000 VND
 • Giá bán: 51.000 VND
 • Giá bán: 32.000 VND
 • Giá bán: 10.000 VND
 • Giá bán: 14.000 VND
 • Giá bán: 9.000 VND
 • Giá bán: 13.000 VND
 • Giá bán: 13.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
Danh mục sách PL