Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Thông báo
 
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện Quyết định số 223/QĐ-BTP ngày 22/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Nhà xuất bản Tư pháp và Chương trình công tác năm, ngày 23/6/2016, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã có buổi làm việc để nghe Nhà xuất bản Tư pháp báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 

 • Giá bán: 150.000 VND
 • Giá bán: 180.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 68.000 VND
 • Giá bán: 18.000 VND
 • Giá bán: 15.000 VND
 • Giá bán: 9.000 VND
 • Giá bán: 22.000 VND
 • Giá bán: 15.000 VND
 • Giá bán: 20.000 VND
 • Giá bán: 50.000 VND
 • Giá bán: 120.000 VND
 • Giá bán: 22.000 VND
 • Giá bán: 64.000 VND
 • Giá bán: 55.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 110.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 66.000 VND
 • Giá bán: 88.000 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
 • Giá bán: 2.200 VND
Danh mục sách PL
Văn bản liên quan