Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
 • Giá bán: 13.000 VND
 • Giá bán: 34.000 VND
 • Giá bán: 23.000 VND
 • Giá bán: 19.000 VND
 • Giá bán: 18.000 VND
 • Giá bán: 13.000 VND
 • Giá bán: 22.500 VND
 • Giá bán: 18.000 VND
 • Giá bán: 18.000 VND
 • Giá bán: 48.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 0 VND
Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” năm 2014
 Ngày 24 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc, nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Ngày Sách Việt Nam cũng góp phần tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị...
FAQs
Danh sách các công cụ ICT có thể được sử dụng?
- Truyền thanh - Truyền hình - Điện thoại di động/ Tin nhắn - Máy chụp hình kỹ thuật số - Máy photocopy - Máy quét - Bảng điện tử / tương tác - Những trò chơi điện tử tương tác có tính giáo dục - Internet: Webquests hoặc Web Challenge - Internet: các công cụ tìm kiếm - Website của trường hay lớp học - Email - Các công cụ trình diễn dựa trên máy tính, như PowerPoint, video, âm thanh, hình ảnh, ảnh chụp, các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng máy tính. - Các bảng...
Các tin khác
Văn bản liên quan
Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 159/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN Căn cứ...
Các tin khác