NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP - BỘ TƯ PHÁP
Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Đang duyệt:   Thư viện NXB    Văn bản của Nxb. Tư pháp
Thứ tự Tiêu đề Tải về Cập nhật Lượt tải về
1 Thong bao lich truc Tet Dinh Dau 21-01-2017 242
2 Quyết định phân công nhiệm vụ công tác trong Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp 01-07-2016 367
3 Thông báo về lịch nghỉ và lịch trực tết nguyên đán Bính Thân 28-01-2016 982
4 Thông báo vế việc báo cáo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản Tư pháp (11/01/2016) 11-01-2016 808
5 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của Nhà xuất bản Tư pháp 08-01-2016 920
6 Quyết định số 2276/QĐ-BTP ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án giấy tờ, sổ hộ tịch 05-01-2016 846
7 Thông báo số 69/XBTP-THHC ngày 31/12/2015 của Giám đốc về việc thông báo, phổ biến văn bản của Nxb. Tư pháp 31-12-2015 450
8 Quyết định số 79/QĐ-XBTP ngày 20/11/2015 của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp 16-12-2015 453
9 Quyết định số 76/QĐ-XBTP ngày 12/11/2015 của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp về việc ban hành Quy chế liên kết xuất bản của Nhà xuất bản Tư pháp 16-12-2015 473
10 Quyết định số 1988/QĐ-BTP ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp 16-12-2015 444