Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Đang duyệt:   Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Kế hoạch công tác của Nhà xuất bản Tư pháp năm 2019, cũng như nhằm tìm hiểu, nghiên cứu, đề ra các giải pháp thiết thực để tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng, tiến độ in các loại giấy tờ, sổ hộ tịch và các xuất bản phẩm khác, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của độc giả, các đối tác của Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 23/5/2019, đồng chí Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, cùng đại diện Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Sản xuất, Phòng Tổng hợp - Hành chính đã tiến hành khảo sát, đánh giá điều kiện thực tế và làm việc trực tiếp với các Công ty in có uy tín hiện đang là đối tác của Nhà xuất bản Tư pháp.

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 26/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hướng dẫn về bổ sung, kiện toàn cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và thực hiện chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc bổ sung, kiện toàn cấp ủy, Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 03/5/2019, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Hội nghị để bầu bổ sung cấp ủy, bầu Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020.