Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Đang duyệt:   Giới thiệu

 Sách điện tử Alezaa.com

 Theo Quy chế làm việc của Nhà xuất bản Tư pháp, chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm, Phòng, Ban trực thuộc như sau:

 Nhà xuất bản Tư pháp đã và đang hợp tác với rất nhiều Nhà sách phát hành và phân phối các xuất bản phẩm tiêu biểu như sau:

Nhà xuất bản Tư pháp (tiền thân là Nhà xuất bản Pháp lý) là một nhà xuất bản chuyên ngành về pháp luật. Ngay từ năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, nhận thức rõ vị trí, vai trò của nhà xuất bản trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới quần chúng nhân dân, Bộ Tư pháp đã xin phép các cơ quan chức năng cho phép thành lập Nhà xuất bản Pháp lý. Ngày 22/11/1981, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 143-HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp trong đó nêu rõ trong bộ máy của Bộ Tư pháp có Nhà xuất bản Pháp lý thuộc Vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Trung tâm hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của NXB Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thuộc NXB Tư pháp, có chức năng xuất bản, phát hành sách pháp luật và các xuất bản phẩm khác của NXB Tư pháp tại các tỉnh, thành phố, nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của quần chúng nhân dân.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC   (23-04-2013)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP - BỘ TƯ PHÁP