Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Nhà xuất bản Tư pháp và tiếp tục chủ trương tăng cường, củng cố hơn nữa mối quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản Tư pháp với các cơ quan tư pháp địa phương, sáng ngày 07/6, Đoàn công tác của Nhà xuất bản Tư pháp do đồng chí Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. Tham gia Đoàn công tác còn có đồng chí Quách Văn Dương, Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác quản lý phát hành, đại diện Lãnh đạo các phòng có liên quan. Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp, Lãnh đạo Văn phòng Sở, các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp.

Nhằm tăng cường củng cố mối quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản Tư pháp với các cơ quan nghiên cứu khoa học, ngày 29/5, Đoàn công tác của Nhà xuất bản Tư pháp do đồng chí Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản làm Trưởng đoàn đã làm việc với Viện Khoa học giáo dục. Tham gia Đoàn có đồng chí Vũ Hoài Nam, Phó Tổng biên tập và các đồng chí đại diện các phòng có liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp.  

Thực hiện Kế hoạch công tác của Nhà xuất bản Tư pháp năm 2019, cũng như nhằm tìm hiểu, nghiên cứu, đề ra các giải pháp thiết thực để tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng, tiến độ in các loại giấy tờ, sổ hộ tịch và các xuất bản phẩm khác, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của độc giả, các đối tác của Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 23/5/2019, đồng chí Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, cùng đại diện Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Sản xuất, Phòng Tổng hợp - Hành chính đã tiến hành khảo sát, đánh giá điều kiện thực tế và làm việc trực tiếp với các Công ty in có uy tín hiện đang là đối tác của Nhà xuất bản Tư pháp.

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 26/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hướng dẫn về bổ sung, kiện toàn cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và thực hiện chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc bổ sung, kiện toàn cấp ủy, Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 03/5/2019, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Hội nghị để bầu bổ sung cấp ủy, bầu Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong quần chúng nhân dân, cũng như tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo bản đọc và mở rộng hoạt động quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà xuất bản Tư pháp trong phạm vi cả nước, từ ngày 10/4/2019 - 22/4/2019, Nhà xuất bản Tư pháp đã tích cực hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam lần thứ VI” và “Ngày hội đọc sách và bản quyền Thế giới 23/4” thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và phát hành xuất bản phẩm của đơn vị tại trụ sở Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội và Công viên Thống Nhất, ủy quyền cho Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia trưng bày, giới thiệu sách tại tỉnh Kiên Giang.

Chiều 22/4, tại trụ sở Học viện Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà xuất bản Tư pháp và Học viện Tư pháp. Tham dự Lễ ký kết có Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Hồ Quang Huy, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên, các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, viên chức các đơn vị chuyên môn thuộc các phòng, ban, khoa của hai đơn vị.

Chiều ngày 19/4/2019, Đoàn công tác của Nhà xuất bản Tư pháp do đồng chí Giám đốc Hồ Quang Huy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát. Tham dự có TS. Vũ Hoài Nam - Phó Tổng Biên tập, phụ trách công tác kế hoạch sản xuất, Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Sản xuất thuộc Nhà xuất bản Tư pháp. Tiếp đón và làm việc với Đoàn có TS. Lại Viết Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.