NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP - BỘ TƯ PHÁP
Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản
Mã sách: 003
Tác giả:
Số trang: 0
Năm xuất bản:
Giá bán: 0 VND
Kích thước: 14.5 x 20.5

         
QUY CHẾ LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2008/QĐ - BTTTT
ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Liên kết trong hoạt động xuất bản
Liên kết trong hoạt động xuất bản quy định tại Quy chế này là hình thức hợp tác giữa một bên là nhà xuất bản với một bên là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in hoặc phát hành xuất bản phẩm và tổ chức có tư cách pháp nhân (sau đây gọi chung là đối tác liên kết) để tổ chức bản thảo, in và phát hành từng xuất bản phẩm.
 
Điều 2. Các hình thức liên kết trong hoạt động xuất bản
Liên kết trong hoạt động xuất bản bao gồm các hình thức: tổ chức bản thảo, in, phát hành xuất bản phẩm. Các bên tham gia liên kết có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức trên.
 
Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động liên kết xuất bản
 
Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm liên kết của mình; Giám đốc cơ sở in, Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm, đối tác liên kết liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm liên kết.
 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
MụcI. Đối với nhà xuất bản và đối tác liên kết
 
Điều 4. Đăng ký kế hoạch xuất bản
1. Nhà xuất bản có xuất bản phẩm liên kết khi đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục Xuất bản phải ghi rõ tên, địa chỉ của đối tác liên kết. Xuất bản phẩm liên kết phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản và thực hiện sau khi được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản.
2. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản của Cục Xuất bản có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 của năm kế hoạch. Trường hợp thay đổi tên xuất bản phẩm, tên tác giả, đối tác liên kết, nhà xuất bản có công văn đề nghị Cục Xuất bản xác nhận. Khi thay đổi số lượng in, nhà xuất bản quyết định và thông báo bằng văn bản với Cục Xuất bản.
 
Điều 5. Quy trình chuẩn bị bản thảo liên kết
1. Việc biên tập bản thảo xuất bản phẩm liên kết phải tuân thủ đúng quy trình của nhà xuất bản.
2. Trước khi ký quyết định xuất bản, Giám đốc nhà xuất bản ký duyệt bản thảo (bao gồm cả bìa) và các thông tin ghi trên xuất bản phẩm liên kết theo quy định tại Điều 26 Luật Xuất bản.
3. Bản thảo xuất bản phẩm liên kết đưa in phải được sao thành hai bản (trên giấy hoặc các vật liệu khác), một bản giao cho đối tác liên kết, một bản lưu tại nhà xuất bản để đối chiếu.
 
Điều 6. Những nội dung cơ bản trong hợp đồng liên kết
Khi thực hiện liên kết trong hoạt động xuất bản, nhà xuất bản phải ký hợp đồng với đối tác liên kết, trong đó có các nội dung cơ bản sau:
1. Hình thức liên kết theo quy định tại Điều 2 Quy chế này;
2. Mục đích liên kết, phạm vi phát hành;
3. Nghĩa vụ, quyền lợi cụ thể của các bên liên kết;
4. Cam kết về bản quyền;
5. Trách nhiệm của các bên liên kết khi vi phạm hợp đồng hoặc khi vi phạm pháp luật về xuất bản.
 
Điều 7. Ký phát hành xuất bản phẩm liên kết
Khi xuất bản phẩm liên kết được in xong, nhà xuất bản có trách nhiệm:
1. Đọc kiểm tra xuất bản phẩm liên kết;
2. Nộp lưu chiểu theo quy định tại Điều 3 Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;
3. Sau 10 ngày kể từ ngày nộp lưu chiểu, Giám đốc nhà xuất bản ký phát hành vào hai bản sách, một bản lưu tại nhà xuất bản, một bản giao cho đối tác liên kết.
 
Điều 8. Trách nhiệm của đối tác liên kết
1. Ký hợp đồng với nhà xuất bản đối với từng xuất bản phẩm liên kết;
2. Thực hiện đúng hợp đồng liên kết đã ký với nhà xuất bản;
3. Sau khi in xong, nộp xuất bản phẩm liên kết cho nhà xuất bản theo số lượng ghi trong hợp đồng;
4. Chỉ được phát hành xuất bản phẩm liên kết sau khi Giám đốc nhà xuất bản ký phát hành.
 
Mục II. Đối với cơ sở in
 
Điều 9. Điều kiện in xuất bản phẩm liên kết
Các cơ sở in khi ký kết hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết phải tuân theo các quy định sau:
1. Chỉ ký hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết với Giám đốc nhà xuất bản hoặc người được Giám đốc uỷ quyền bằng văn bản. Hồ sơ để ký hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết bao gồm:    
a) Giấy uỷ quyền do Giám đốc nhà xuất bản ký (ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền);
b) Quyết định xuất bản của Giám đốc nhà xuất bản (Bản gốc);
c) Bản thảo đưa in đã được Giám đốc nhà xuất bản ký duyệt;
 
2. Số lượng xuất bản phẩm liên kết ghi trong hợp đồng in không được vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản.
3. Việc ký hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết thực hiện theo các quy định của pháp luật về hợp đồng.
 
          Điều 10. In nối bản xuất bản phẩm liên kết
Việc in nối bản xuất bản phẩm liên kết phải ký hợp đồng như in lần đầu theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
 
Mục III. Đối với cơ sở phát hành xuất bản phẩm
 
Điều 11. Điều kiện phát hành xuất bản phẩm liên kết
 Các cơ sở phát hành chỉ phát hành xuất bản phẩm liên kết khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất bản phẩm liên kết theo quy định của pháp luật;
2. Xuất bản phẩm được in đủ các thông tin theo qui định tại Điều 26 Luật Xuất bản.
 
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 12. Xử lý vi phạm
Giám đốc nhà xuất bản, Giám đốc cơ sở in, Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm, đối tác liên kết khi tham gia liên kết trong hoạt động xuất bản mà vi phạm quy định của Luật Xuất bản và Quy chế này, thì ngoài việc chịu trách nhiệm theo hợp đồng liên kết còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm.
 
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Xuất bản có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Quy chế này trong phạm vi cả nước.
2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế này tại địa phương.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, tổ chức, cá nhân có liên quan cần kịp thời thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản) để nghiên cứu, điều chỉnh.
 
 
 
BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
Lê Doãn Hợp
 
 

 
Thông tin Tác giả
Ý kiến độc giả
Hướng dẫn đặt sách

Để đặt hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất, Quý khách có thực hiện theo các bước dưới đây:

- Đặt mua sách trên website Nhà xuất bản Tư pháp

- Điền các thông tin người mua hàng

- Sau khi nhận được email phản hồi, Quý khách chuyển tiền vào tài khoản sau:

Người nhận tiền: Nhà xuất bản Tư pháp

Số TK: 1200 311 001 792

Tại:  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch

 

- Nhà xuất bản sẽ chuyển hàng cho Quý khách.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

    - Phòng Quản lý phát hành: 04-62632079